Soul mates?

av Gunnleik Hofstad - redigert utdrag fra boken "Venner for alltid"…