En introduksjon: Sex og kristen tro

Hva sier Bibelen om sex? Og hvordan har kristnes syn på sex…