180 sekunder om dom, bønn og nåde.

Går det an å si noe kort om hva Bibelen sier om dom, bønn…