Hva er abort?

Denne bakgrunnsartikkelen er skrevet av ungdomskonsulent i organisasjonen…