En annerledes veiledningsside

Basert på bibelens verdier

Om kropp, sex,
forhold og identitet
Velkommen til oss!
Vi ønsker å tilby unge mennesker veiledning
i spørsmål om kropp og følelser, sex og samliv
ut fra et kristent livssyn.
Vi tilbyr foreldre, lærere og ungdomsledere
kunnskap og ressurser som en hjelp
i deres arbeid med å veilede unge mennesker

Våre medlemsorganisasjoner

 
 
 
 
 
 

Verdier i GuttogJente

Vi tar utgangspunkt i et positivt verdibasert syn på sex og samliv. Ingen spørsmål er forbudte, og ethvert tema kan snakkes om.

Vi har en grunnleggende tillit til Bibelen som Guds Ord og til sannheten i Bibelens helhetlige fortelling om skapelse, syndefall, frelse og fullendelse.

Vår veiledning baserer seg på klassisk kristen seksualetikk, det kristne verdigrunnlag og menneskesyn. Ut fra dette ser vi at ekteskapet er den eneste rammen for et seksuelt samliv som hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne.

Vi mener at dette menneskesynet yter den beste respekt for den enkeltes seksuelle integritet og behov.

GuttogJente.no bygger på Lausannebevegelsens Cape Town Commitment, som uttaler følgende om temaet:

Guds skaperplan er at ekteskapet konstitueres ved det forpliktende, trofaste forholdet mellom én mann og én kvinne, der de blir ett i en ny sosial enhet som er forskjellig fra de familier de er født inn i. Det seksuelle samliv som uttrykk for det å være ett, skal nytes utelukkende innen rammen av ekteskapet. Denne kjærlige seksuelle forening innen ekteskapet, der ”to blir ett”, avspeiler både Kristi forhold til kirken og enheten av jøder og hedninger i den nye menneskehet.

Pressekontakt

Espen Ottosen, Norsk Luthersk Misjonssamband
eottosen@nlm.no

Kort historikk

Det var Familie og Medier (nå Tro & Medier) som våren 2012 startet arbeidet med denne nettsiden, etter at Vårt Land avdekket at det ikke fantes noen god kristen seksualveiledning for kristne ungdom. Familie og Medier ble utfordret på hvem som burde få det på plass, og sammen med Ungdom i Oppdrag ble de initiativtaker til prosjektet GuttogJente.no.

Årlig besøker ca. 60 000 nettsiden. Det mest leste innlegget ble lastet ned 35 000 ganger i løpet av et år. Siden oppstarten har over 1000 spørsmål blitt besvart, i tillegg til en mengde artikler. Vi har vært tilstede i menigheter og på skoler gjennom samtaler og undervisning og har arrangert flere fagdager. I 2019 gav vi ut boken «Gutt og Jente».

Nettredaktør

Nettredaktør sørger for at alle spørsmålene blir sett og videresendt til dem som svarer. Han holder også kontrollen på dem som bidrar med artikler til siden. Vi tar gjerne i mot tips til temaer å skrive om eller andre ting som har med nettsiden å gjøre. Epost: post@guttogjente.no

Adresse

GuttogJente.no, c/o UiO

Grimerudvegen 77,

2312 Ottestad

Org.nr: 998 076 358

Fagrådet

Fagrådets rolle er å kvalitetssikre innholdet på nettsiden. Deres oppgave er å være en rådgiver for den daglige ledelsen av GuttogJente.no og bidra med faglig kompetanse. Svar på spørsmål blir gjennomgått av minst to medlemmer av fagrådet før publisering. Det er eierorganisasjonene representert ved styret som har det endelige ansvaret for alt som publiseres.

Fagrådet består av:
Irene Ludvigsen, sykepleier og familieterapeut
Maren Weum, helsesykepleier
Sven Weum, overlege og forsker
Morten Torsvik, teolog
Espen Ottosen, teolog og informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband

Styret

Styret i Guttogjente.no har fem faste medlemmer, medlemmene er representanter fra medlemsorganisasjonene våre.

Styreleder: Trond Sæthren, UIO

Nestleder: David Vikanes, DFEF

Sekretær: Espen Ottosen, NLM

Grete Yksnøy Martinsen, NLM

Geir, Edvin Frøen, UIO

1. Vara: Øivind Benestad , NLM