Adopsjon

Formålet med adopsjon er å gi et godt og varig hjem til barn som ikke kan bli tatt hånd om av sine biologiske foreldre. Ved adopsjon får barnet samme rettslige status i den nye familien som om det skulle vært de nye foreldrenes biologiske barn.