Alkohol

Alkohol er en kjemisk forbindelse som finnes i øl, vin og sprit.

En person som er beruset av alkohol kan miste kontrollen over seg selv og har økt risiko for å bli innblandet i slagsmål, uønsket sex eller andre ting som personen ikke ville ha gjort om han eller hun ikke hadde drukket.

Alkohol i store mengder er skadelig for kroppen. Man kan også bli avhengig av alkohol slik at man ikke klarer å slutte å drikke. Da er det nødvendig med behandling.

I Norge er det forbudt å kjøpe og drikke alkohol når man er under 18 år. Det er straffbart å kjøpe alkohol til noen som er yngre enn 18 år.