Homoseksuell

Ordet homoseksuell brukes ofte om personer som praktiserer sex med personer av samme kjønn.