Homse

Homse er et slangord for menn som er homofile, som oftest brukes nedsettende og i noen tilfeller som skjellsord.