Sadomasochisme

Sadisme er å oppleve glede eller tilfredsstillelse av å pine, undertrykke og dominere andre mennesker. Masochisme er å bli seksuelt opphisset av å bli pint og ydmyket.

Sadomasochisme (også kalt BDSM) vil si at to personer frivillig kombinerer sex med at den ene personen piner, binder, ydmyker eller påfører den andre personen smerte.