Vi har mange ting vi skulle ønsket vi kunne endret i livene våre. Løft blikket fra deg selv og dine mange sår og se inn i et nådefullt år!

Videoen er hentet fra preach.no og gjengitt med tillatelse. Vi anbefaller også deres podcast på iTunes eller Spotify