Hva synes Gud om sex? Hvordan påvirker sex oss? Hva er egentlig sex i et bibelsk perspektiv?

Sven Weum er forkynner i Familiefokus og medlem av fagrådet til nettstedet Guttogjente.no.

På Guttogjente.no`s fagdag holdt Sven et seminar kalt «Gudsbilde og seksualitet«. Dette kan du lytte til nedenfor.