Gå til innhold
☰ Meny

Hva skjer i det usynlige når to mennesker har sex?

Når to mennesker har sex med hverandre skapes det veldig sterke følelser som gjør at de knyttes til hverandre følelsesmessig. Mange har opplevd at det er ekstra vanskelig å bryte forholdet hvis de også har hatt sex sammen. Når man har delt noe så personlig har man gitt fra seg noe av seg selv som man ikke kan ta tilbake.

Men sex er mye mer enn følelser. Bibelen sier at to mennesker som har sex blir en kropp. Dette skjer selv om man ikke har noe kjærlighetsforhold til den man har sex med. Apostelen Paulus sier faktisk at man blir en kropp med den man har sex med selv om dette skulle være en prostituert (1. Korinterbrev 6.16).

Hva betyr det å bli en kropp? I alle andre forhold mellom mennesker er vi i hver vår kropp. Vi kan komme veldig nær hverandre, men vår sjel og ånd (det som Bibelen kaller for vårt indre menneske) vil alltid være begrenset av kroppen. Når vi har sex med noen smelter kroppene våre sammen slik at vår ånd og sjel kan møte det andre menneskets ånd og sjel uten å være begrenset av kroppen. Dette kan være en fantastisk fin ting i et livslangt ekteskap der vi er trygge på hverandre og har lovet å alltid holde sammen. Men det kan også gjøre skade hvis vi har sex med noen vi ikke er bundet til på denne måten.

Når vi smelter sammen og blir en kropp møter vi det andre mennesket på den dypeste måten det går an å være sammen med et annet menneske. Når vi først har gått over denne grensen og vårt indre menneske møter en annen persons indre menneske gjennom sex blir vi sterkt knyttet til hverandre. Derfor vil det være noe inne i oss som hele tiden lengter etter å bli knyttet sammen med den andre personen igjen når vi først har hatt sex. Dette er noe fint når vi skal være sammen resten av livet men kan være ødeleggende når forholdet til denne personen blir brutt.  Derfor sier også Bibelen at sex utenfor sin rette sammenheng ødelegger livet vårt (Ordspråkene 6.32).

Men hva skal vi da gjøre hvis vi har hatt sex med en person vi ikke er gift med? Det første vi bør gjøre er å be Gud om tilgivelse for at vi har brukt sex utenfor den sammenhengen han hadde tenkt for oss. Men vi trenger også å frigjøre oss fra den dype koblingen som har blitt mellom oss og den vi har hatt sex med. Når vi har bedt om tilgivelse kan vi også bryte de usynlige båndene som knytter oss til den andre personen. Vi kan for eksempel si at jeg bryter båndene som har oppstått mellom meg og NN i Jesu navn.

Når vi forstår hva som virkelig skjer i det usynlige får vi en helt annen motivasjon til å ikke dele sex med andre enn den vi skal dele livet sammen med i ekteskapet.