Runke med kamerat

Hei! Jeg er kristen, men runker sammen med en klassekamerat.…