Gå til innhold
☰ Meny

Hissig kjæreste


Kjæresten min blir fort hissig. Han er så utrolig sårbar og reagerer med en gang jeg sier noe til han som jeg kanskje har reagert på. Hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg oppføre meg? Jeg er jo kristen å skal være et godt forbilde for han.
Hilsen litt fortvilet jente på 16.Kjære fortvilet jente på 16 år.

Takk for spørsmålet ditt.

 Først litt generelt om sinne.

Sinne er en følelse vi får når noe/noen hindrer oss, truer oss på ulike måter. Det kan være en konkret ytre hindring/trussel, men like ofte en følelsesmessig hindring/trussel som henger sammen med tanker vi tenker uten å være klar over det. Det kan være ubevisste tanker som har bygget seg opp over tid pga personlighet, oppdragelse, opplevelser eller mobbing.

Følelser er et indre varslingssystem som gir beskjed når det skjer noe som berører en verdi inni oss. Følelsene er vår reaksjon på det som skjer rundt oss og det som lever inni oss. Jo mer det betyr for oss, jo kraftigere blir reaksjonen. Følelsene gir derfor nyttig informasjon om hvem jeg er og hvordan jeg har det. Følelsene kan gi ulik beskjed avhengig av dagsformen vår, og de kan være vanskelig å bli klok på, ofte forstår vi ikke sammenhengen og bryr oss heller ikke om å finne ut av det. Følelsene popper likevel opp til stadighet i ulike situasjoner. Følelsene gir oss en mulighet til å bli kjent med oss selv, våre indre behov og verdier. Følelser har ingen fast reaksjon, og det finnes flere måter å reagere på. Vi kan selv velge hvordan vi vil uttrykke følelsene våre, men det krever både vilje, bevissthet og øvelse.

Så tilbake til spørsmålet ditt.

Du sier at kjæresten din blir fort hissig, at han er sårbar og reagerer lett på ting du sier. Det er tydelig at kjæresten din har en sårbarhet som du og kanskje ikke han selv engang vet om. Det kan virke som han synes det er sårende og truende når det er noe du ikke liker eller kritiserer. Vi har alle et sterkt behov for å være verdifull og strekke til, og når denne verdien blir truet, reagerer vi. Noe eller noen kan ha gitt ham en sårbarhet som gjør at han lett oppfatter ting sårende eller truende på sin verdi.

Så hva skal du gjøre?

Vær åpen og ærlig om hvordan du føler det når han blir hissig. Si det på en kjærlig og vennlig måte. Inviter han til å fortelle hvorfor han føler som han gjør og hvorfor det er så truende for ham når du reagerer på noe. år en skal være et par, er det viktig å kjenne både vår egen og hverandres sårbarhet. Da kan vi ta hensyn til hverandre, og like viktig er det å bearbeide vår egen sårbarhet slik at vi kan tåle mer.

Dere trenger derfor å snakke sammen om dette, for å finne ut hva det er som sårer ham og hvorfor det sårer ham. Mange ganger motsetter vi oss slike samtaler fordi vi gjerne vil være sterke, og det føles både ydmykende og truende å blottlegge svakhetene for oss selv og for et annet menneske. Det er viktig at du er ærlig og sier at det er ubehagelig når han er hissig. I et forhold må en være ærlige med hverandre og si det en mener, samtidig må en si det på en kjærlig måte slik at en får fram budskapet uten å degradere og såre. Og istedenfor å bli hissig, kan han finne ord for å forklare hva som sårer eller truer ham. Dersom han har opplevelser som har bygget seg opp gjennom barndommen, trenger han kanskje hjelp fra en voksen eller en terapeut til å bearbeide det.

Dersom han ikke vil være med på en slik prosess og fortsetter å være hissig, må du vurdere om dette er den rette kjæresten for deg. I et forhold må det være to likeverdige personer, den ene kan ikke holde tilbake eller «gå på tå» for å hindre hissige utbrudd fra den andre. Man må finne et språk og en måte å omgås på som gjør at begge har det bra, føler seg verdifull og verdsatt og kan få gi uttrykk for sine meninger uten at det blir truende.

Lykke til.
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no