Reaksjon på art om å dele tro

Unnskyld meg. Synes det er veldig dårlig av dere og si til unge jenter/gutter at det er vanskelig og være sammen bare fordi man ikke deler samme tro, og ikke burde gifte seg med en som har annen tro. Hva skal det bety? HVOR i bibelen står det noe om akkurat det? De fleste tolker bibelen på sin egen måte. Hva får dere til og ha «retten» til det «ordentlige» svaret på hvordan man skal tolke bibelen? Synes det er rett og slett dårlig at dere ødelegger vanlige normer og regler som de fleste unge har idag. (at alle kan være sammen uansett tro eller opprinnelse) .

Hei

Vi prøver ikke på noen måte å bestemme hvordan andre skal leve livene sine. Når vi får direkte spørsmål, svarer vi selvfølgelig slik vi føler er riktig ut fra verdiene og troen som denne nettsiden står for. Se “om oss”. Det er opp til hver enkelt å finne svar andre steder eller følge andre råd.

Det er mange ulike erfaringer med å være gift og ha ulik tro. For noen kan det være en stor utfordring, for andre går det helt fint. For noen er troen viktig, for andre er den ikke så viktig. For en som har troen som grunnpilar i livet, vil det derfor være best å gifte seg med en som deler den holdningen.

Alle mennesker har samme verdi, men når en skal leve livet sammen, går det best dersom en deler flest mulig normer, holdninger, verdier og er enig om målsetning og visjon for parforholdet og familien. Samarbeidspartnere bør jo ikke dra i hver sin retning.

Vennlig hilsen GuttogJente.no