Gå til innhold
☰ Meny

Hører sex og kjærlighet sammen?


Hører sex og kjærlighet naturlig sammen?Hei.

Både ja og nei.
Sex og kjærlighet henger helt naturlig sammen. Sex er det aller tetteste en kan komme et annet menneske og er det mest intime og private rom en kan slippe noen inn i. Gud skapte sex også som et bindemiddelet mellom mannen og kvinnen i ekteskapet. Ekteskapet er et bindende kjærlighetsforhold der vi har forpliktet oss til å holde sammen til døden skiller oss. Fra skaperens side er derfor sex tett forbundet med kjærlighet og skal være en kjærlighetshandling. Han laget det derfor slik at når man er intim og har sex, så skapes det følelsesmessige bindinger. Han har også skapt oss slik at det kan blir skapt et helt nytt menneske som et resultat av samleie mellom en mann og en kvinne. Det var aldri meningen fra Guds side at vi skulle ha sex med noen uten at vi også var forberedt på at vi kunne bli foreldre. Selv om vi i dag har tilgang til prevensjon, så kommer vi ikke unna det faktum at sex kan føre til at vi får barn sammen. Dette er en av grunnene til at Bibelen setter ekteskapet som en ramme for det seksuelle samlivet mellom mann og kvinne. Barn trenger å bli født inn i en familie der mor og far elsker hverandre og er trofaste mot hverandre.

Samtidig kommer det an på hvordan man velger å forholde seg til driftene sine, hvordan man tenker og hvordan man velger å leve. Det å bli kåt på noen, det å ha lyst på sex og ha sex med noen trenger ikke ha noe med kjærlighet å gjøre. Det er mye kjærlighetsløs sex i verden. Noen velger å ha sex uforpliktende og med mange forskjellig partnere, bare for lyst og for moro. Sex er til salgs og sex blir brukt både som press, tvang og overgrep.

På en annen side, kan også kjærligheten stå for seg selv. Man kan elske uten sex.

Platon (427-347 f.kr) prøvde å systematisere kjærlighetsbegrepet og snakker om kjærlighet som stammer fra underlivet, brystet eller hodet, også kjent som eros, filios og agape. Der eros er erotikk, filio er vennskap og agape er den ofrende kjærligheten som ikke søker sitt eget, men andres beste.

Vi bruker kjærlighetsbegrepet i mange settinger, som kjærlighet mellom foreldre og barn, mellom søsken, morskjærlighet, erotisk kjærlighet, egenkjærlighet og kjærlighet til Gud. I slike sammenhenger har ikke kjærligheten noe med sex å gjøre.

Ekte kjærligheten blir ofte beskrevet som en handling, en innstilling overfor noen der en vil det beste for en annen. Så kjærlighet er ikke først og fremst en følelse, en forelskelse eller en fysisk tiltrekning, men kjærligheten kan også være koblet opp til det.

Sex er altså ikke alltid knyttet opp mot kjærlighet. Sex er heller ikke alltid godt, sex kan være både livgivende og nedbrytende. Sex kan være nedbrytende og vondt når den blir brukt som maktmiddel både i og utenfor et forhold. Sex kan bli brukt for å degradere, såre og kontrollere andre. Sex kan bli brukt til å søke egen bekreftelse og verdi og for å oppnå egne fordeler og egen nytelse. Sex kan også være et opprør. Sex kan være en enkeltstående opplevelse både på godt og vondt.

Sex er livgivende og godt når det blir brukt som limet som skaper enhet og eksklusivitet i et stabilt og trygt ekteskap. Sex er en sterk kommunikasjon av kjærlighet, glede, omsorg, trygghet, nærhet, verdi, spenning og nytelse. Det er et sterkt lim i forholdet og bygger oppunder kjærligheten.
 

Vennlig hilsen GuttogJente.no