Innlegg

Aldri god nok

Jeg skal bare bli litt tynnere, og litt brunere, og litt penere. Så blir livet bra. Pisspreik.Kjære alle jenter. Jeg heter Maria og er 27 år.En av mine hjertesaker, når jeg snakker med andre kristne…

Hva skjer når jenter kommer i puberteten?

I løpet av noen få år utvikler kroppen seg fra barn til voksen, det er dette som kalles puberteten. Før puberteten er jenter og gutter ganske like, selv om kjønnsorganene ser forskjellige ut. Men…

Alle spm og svar

Modnes jenter før gutter?

på barneskolen lærte vi at jenter modnes 2 år før gutter. Vil det si at jenter er psykisk sett 2 år eldre enn andre menn på samme alder?