Barn

Når en sædcelle smelter sammen med en eggcelle skjer befruktningen, slik at det skapes et barn. Før barnet blir født kalles det ofte for et foster. Barnet er omtrent 9 måneder (det vil si 40 uker) i mors mage før det blir født.

I Norge er det forbudt å ha sex med barn under 16 år.