Foster

Ordet foster brukes om barnet mens det er i mammas mage.